برچسب زده شده با : جعفر قادری

جعفر قادری نماینده مردم شیراز با انتقاد از وضعیت تامین دارو در سطح کشور گفت: در طول یکسال گذشته ما شاهد بودیم کشور در مقاطعی با کمبود سرم، آنتی بیوتیک و اقلام ضروری پزشکی مواجه بودیم و وزارت خانه فوق که متولی دارو و درمان در کشور است از تامین دارو عاجز بوده است