برچسب زده شده با : جشنواره تبلیغات ایران

در پنجمین جشنواره تبلیغات ایران، همراه اول موفق شد پنج شاهین جشنواره را از آن خود کند.