برچسب زده شده با : تجلیل رانندگان

نایب رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر گفت: حمل و نقل عمومی جزئی از زیرساخت های مهم توسعه شهر و یکی از مهمترین دغدغه های مجموعه مدیریت شهری اسلامشهر است.