برچسب زده شده با : بهیاران

به گزارش ثمره نیوز به نقل از خبرگزاری مهر،محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار احیای کاردانی بهیاری و پرستاری را طرحی منسوخ و شکست خورده دانست و گفت: در حال حاضر شرایط به نحوی است که متاسفانه دیوار بی اعتمادی پرستاران نسبت به سیاست های وزارت بهداشت، در حوزه پرستاری بسیار بلند است. بنابراین بایستی […]