برچسب زده شده با : بهروز محبی نجم آبادی

نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه در حوزه دارو مشکلات زیادی وجود دارد، گفت: صرف نظر از مشکلات حوزه دارو و کمبودها و قیمت بالای آن برای بیماران، وزیر بهداشت در شرایط کرونا خدماتی اراده داده است. هر چند منتقدانی دارد که خواستار استیضاح او هستند و درباره بخش مدیرتی او در صحن مجلس تصمیم می گیرند که برود یابماند.