برچسب زده شده با : بسیج شهرداری تهران

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران بابیان اینکه از 673 اثر ارسالی 50 اثر حائز امتیاز شدند گفت: برای 50  اثر منتخب از ابتدای آذرماه به مدت 5 روز 50 غرفه طی در نظر گرفته شد در این مدت 3 هزار نفر از غرفه‌ها بازدید کردند.