برچسب زده شده با : بسیج رسانه

اردوی راهیان پیشرفت خبرنگاران و اصحاب رسانه سازمان بسیج رسانه سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در شهر نهاوند همدان برگزار شد.