برچسب زده شده با : بزرگراه شهید چراغی

شهردار منطقه 19 تهران از ایجاد دسترسی خیابان گل آرا به بزرگراه شهید چراغی به عنوان یکی از طرح های اولویت دار توسعه محلی عبدل آباد خبر داد.