برچسب زده شده با : بخش کرونا

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) اسلامشهر گفت: ظرفیت سه بخش بیمارستان اسلامشهر از بیماران کرونایی پر شده است.