برچسب زده شده با : اولین استودیو محلی ضبط فیلم آموزشی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر از افتتاح اولین استودیوی محلی ضبط فیلم های آموزشی در اسلامشهر خبر داد.