برچسب زده شده با : اولیا

به دلیل ناکامی دستگاه آموزشی کشور در پشتیبانی و ایجاد بسترهای لازم در این سامانه،اولیا و دانش آموزان بلاتکلیف ثبت نمرات در سامانه سیدا از طریق مدیران و معاونین مدارس است،به گونه ای که فقط ۳ روز تا بازگشایی رسمی مدارس باقی مانده اما هنوز نمرات هم در سامانه ثبت نشده و هم به دانش آموزان ابلاغ نشده است.

با نزدیک شدن ماه مهر و آستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید 1401 و با در نظر گرفتن نگرانی ها و دغدغه های دانش آموزان و اولیای آنها و ضعف های یادگیری دروس ارائه شده،متأسفانه شنیده ها حکایت از این دارد که مدیران اداره آموزش پرورش شهرستان اسلامشهر به فکر تغییر برخی مدیران مدارس مقاطع ابتدایی،راهنمایی و متوسطه در سطح حوزه فعالیتی خود افتاده اند.