برچسب زده شده با : اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از اعطای تسهیلات حمایتی در قالب بسته خرسند ساز به کارکنان شهرداری تهران خبر داد.

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از پرداخت ۵۰۰۰ وام کم بهره به کارکنان شهرداری تهران در گام نخست اجرای بسته خرسند ساز خبر داد.