برچسب زده شده با : اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ها

به دلیل ناکامی دستگاه آموزشی کشور در پشتیبانی و ایجاد بسترهای لازم در این سامانه،اولیا و دانش آموزان بلاتکلیف ثبت نمرات در سامانه سیدا از طریق مدیران و معاونین مدارس است،به گونه ای که فقط ۳ روز تا بازگشایی رسمی مدارس باقی مانده اما هنوز نمرات هم در سامانه ثبت نشده و هم به دانش آموزان ابلاغ نشده است.