برچسب زده شده با : احصا

شهردار منطقه 19 از احصاء بیش از 140 پروژه کوچک مقیاس در محلات این منطقه خبر داد.