برچسب زده شده با : آب و فاضلاب جنوبغربی

پس از ترمیم شکستگی خط 400 میلی متری فولادی ، خط مذکور مجددا در مدار بهره برداری قرار گرفت.