آرشیو دسته: یادداشت و مقالات

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات،در یادداشت ضرورت توجه به آموزش های شهروندی در جشنواره های شادستان تهران 1400 شهرداری تهران را مورد بررسی قرار داد.