× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در این دوره کشورهایی که در حوزه پژوهش فعالیت بیشتری داشتند، توانستند در مدت زمان کوتاهی این بیماری را مدیریت کنند و کشورهایی که در این حوزه توانمند نبودند با خسارات و مشکلات زیادی روبرو شدند.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از وبدا، یونس پناهی، در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور با بیان اینکه همزمان با پاندمی کرونا، نقش تحقیقات و پژوهش بیش از پیش مشخص شده است، اظهار کرد: مراکز تحقیقاتی کشور در دوران همه گیری ویروس کرونا تلاش های گسترده ای داشتند و در این مدت مراحل مطالعه و تولید ۱۲ واکسن به اجرا در آمد که از این تعداد شش یا هفت مورد وارد چرخه مصرف شده است و یا مراحل نهایی تولید را طی می کند.

وی افزود: در این دوره کشورهایی که در حوزه پژوهش فعالیت بیشتری داشتند، توانستند در مدت زمان کوتاهی این بیماری را مدیریت کنند و کشورهایی که در این حوزه توانمند نبودند با خسارات و مشکلات زیادی روبرو شدند.

وی با تاکید بر اینکه در معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور باید ساز و کار رسیدن یک ایده به محصول فراهم شود تا اگر نخبه ای ایده ای را ارائه داد بدون اتلاف وقت قابلیت اجرایی داشته باشد، عنوان کرد: در این راستا ارتباط بسیار خوبی میان معاونت تحقیقات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شکل گرفته است تا بتوان با برنامه ریزی و انجام فرآیند اداری دریافت مجوزها، نخبگان با آسودگی خاطر بیشتری نسبت به تولید دانش اقدام کنند.

تولید دانش های فناورانه در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه باید در برنامه تحقیقاتی کلان کشور قرار گیرد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه باید در برنامه تحقیقاتی کلان کشور به سمت تولید دانش های فناورانه در راستای نیازهای جامعه حرکت کرد، تصریح کرد: دانش، زمانی اثرگذار است که تبدیل به محصول و ثروت ملی شده و تولید ساز و کارهای شغلی کند که این اقدام در دانشگاه های نسل چهارم محقق می شود.

پناهی با بیان اینکه تحقیقات در حوزه سلامت به دلیل ارتباط مستقیم با انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، خاطر نشان کرد: تحقیقات اگر درست انجام شود، می تواند موجب ارتقا و بهبود سطح سلامت جامعه و اگر با برنامه شکل نگیرد، می تواند موجب رکود سطح سلامت شود و به همین دلیل معقول و منطقی است که تحقیقات در حوزه سلامت توام با یک برنامه پیش رود.

وی با بیان اینکه مهمترین ماموریت تحقیقات در حوزه سلامت، پاسخگویی به نیازهای جامعه در حوزه سلامت است، گفت: در راستای ارتقا و پاسخگویی به نیازهای جامعه لازم است، دانشگاه های علوم پزشکی کشور در کنار موضوع آموزش و پژوهش، به سمت تحقیقات تولید دانش های فناورانه، حرکت کنند.

رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اجرای تحقیقات کاربردی مهمترین رویکرد حوزه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت است و خوشبختانه ابزار تحقق این برنامه که همان مراکز تحقیقاتی هستند، در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور وجود دارد.

پناهی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۰۰ مرکز تحقیقاتی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور فعال است، ادامه داد: باید تمامی مراکز تحقیقاتی در راستای تامین نیازهای سلامت جامعه و کاربردی نمودن پژوهش ها گام بردارند و اگر در این زمینه اهدافی برای برخی مراکز تعیین نشده است، باید تقویت شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع اظهار کرد: باید اولویت های پژوهشی در تمامی دانشگاه ها تعریف شود و بودجه های پژوهشی در اختیار پژوهشگران توزیع شود تا بتوان ضمن استفاده از ظرفیت افراد نخبه و به کارگیری آنها، در مسیر دستیابی به اهداف دانشگاه های نسل سوم و چهارم گام برداریم.

تاکید بر ایجاد شبکه ها و قطب های تحقیقاتی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر ایجاد شبکه ها و قطب های تحقیقاتی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: یک دانشگاه محصول محور باید مراکز تحقیقاتی خود را به صورت شبکه ای مدیریت کند تا بتوان متناسب با نیازهای سلامت کشور فعالیت کنند.

پناهی با بیان اینکه مراکز تحقیقاتی علاوه بر ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی سطح کشور باید با سایر کشورها نیز ارتباط پژوهشی داشته باشند و نسبت به توسعه پژوهش های میان رشته ای با سایر سازمان ها نیز تلاش کنند، گفت: باید تمرکز بر تقویت شرکت های دانش بنیان، بهبود و ارتقای پارک های فناوری در سطح دانشگاه ها صورت گیرد.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه