× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

مدیریت بافت تاریخی شهر تهران بازشناسی و احیاء هویت تاریخی شهر تهران را در دستور کار قرار داد. به گزارش ثمره نیوز به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ابوالفتح شادمهری، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با اعلام این خبر گفت: برای رسیدن به این هدف، مدیریت یکپارچه و […]

مدیریت بافت تاریخی شهر تهران بازشناسی و احیاء هویت تاریخی شهر تهران را در دستور کار قرار داد.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ابوالفتح شادمهری، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با اعلام این خبر گفت: برای رسیدن به این هدف، مدیریت یکپارچه و پویای محدوده تاریخی شهر تهران را مد نظر قرار داده ایم.

شادمهری افزود: این گام در سه مقیاس راهبردی، سیاست گذاری و عملیاتی برداشته خواهد شد که در این راستا ابتدا جهت گیری های راهبردی و در پی آن سیاست گذاری به منظور هدایت اقدامات درون بافت تاریخی و در نهایت تعیین پروژه های موضوعی و موضعی به عنوان اقدامات محرک و جریان ساز در این محدوده ها مد نظر هستند.

مدیر بافت تاریخی تهران تأکید کرد: حصار ناصری تهران با مساحتی حدود 2250 هکتار در قالب شهر امروزین تهران و با مرکزیت حصار صفوی و بازار قرار دارد. این محدوده تا 90 سال پیش محل اصلی سکونت و فعالیت و در واقع کل شهر تهران بوده که امروز به عنوان میراث ارزشمند، بی بدیل و هویت ساز کلان شهر تهران محسوب می شود.

وی افزود: امروز متأسفانه این میراث ارزشمند شهری به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب در 7-6 دهه گذشته به محله هایی نه چندان جذاب، محدوده هایی آشفته و مملو از مسائل و معضلات کالبدی، زیرساختی، فعالیتی، اجتماعی و … در مناطق 11 و 12 شهرداری تبدیل شده است.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران گفت: تحلیل نظام کاربری زمین و فضاهای ساخته شده در محدوده تاریخی تهران نشان از تغییر ماهیت مسکونی محلات و تبدیل آن به مراکز تجاری و تولیدی و غالباً فعالیت های ناهمگون با زندگی شهری دارد که موجب کاهش جمعیت ساکن محلات تاریخی شهر تهران شده است.

وی افزود: خروج ساکنان محلات از این بافت ها و جایگزین شدن آن با سکونت های موقت و غیرمتعلق به مکان موجب تقویت و بازتکمیل چرخه فرسودگی اجتماعی و گسترش پدیده فقر شهری در این محلات شده که این موضوع به نوبه خود باعث افت منزلت اجتماعی و مکانی و در پی آن از بین رفتن حس تعلق به مکان در این محلات شده است.

شادمهری گفت : نتیجه ادامه این روند و تکرار این چرخه ها، از میان رفتن میراث ارزشمند فرهنگی، تاریخی، طبیعی و معنوی شهر است.

وی با بیان اینکه بازنگری در نوع نگرش به این بافت و اصلاح نحوه مداخلات در آن، ضرورتی انکار ناپذیر است گفت: در تمامی این تجدیدنظرها و تغییر نگرش ها باید محدوده های تاریخی شهر تهران را به مثابه یک کلیت زنده تاریخی، فرهنگی و اجتماعی رشد یابنده نگریست و روند حفاظت و توسعه توأمان و یکپارچه را به رسمیت شناخت.

مدیر بافت تاریخی در ادامه درباره اهداف اصلی این نهاد گفت: ارتقاء کیفیت زندگی و تداوم سکونت در بافت تاریخی، صیانت از هویت و یکپارچگی بافت و احیاء ارزش های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و رونق اقتصادی محلات در چارچوب حفظ و بهبود ارزش های کالبدی و در عین حال ضابطه مند کردن ساخت و سازها متناسب با هویت محلات تاریخی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد با بافت های تاریخی و ابنیه ارزشمند از مهم ترین اهداف مدیریت بافت تاریخی شهر تهران در دوره حاضر هستند.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه