× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

طرح تشدید برخورد با تخلفات پوشش و مخدوشي پلاک از امروز در پایتخت در دستور کار پلی راهور قرار گرفت.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور از آغاز ۰۰۰ط۰رح تشدید برخورد با تخلفات پوشش و مخدوشی پلاک درسطح معابر شهر تهران از امروز خبر داد .

وی گفت : به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد و یا پلاک وسیله دیگری را به آن الصاق نماید به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد : بر همین اساس و در طرح برخورد با تخلفات پوشش پلاک، ضمن توقیف وسیله نقلیه، پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی میگردد.

وی افزود : پلیس راهور تهران بزرگ مأموریت دارد با استقرار در مبادی ورودی طرح کاهش آلودگی هوا و در هنگام شب در بحث تردد های شبانه ضمن شناسایی متخلفین (پوشش و مخدوشی پلاک) و رانندگانی که اقدام به دستکاری پلاک وسیله نقلیه خود می نمایند نسبت به اعمال قانون یا معرفی به مراجع قضایی اقدام نمایند.

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور بیان داشت : برخورد با تخلفات پوشش و مخدوشی پلاک از مطالبات اجتماعی شهروندان است که پلیس راهور تهران بزرگ آنرا پیگیری می کند.

سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور افزود : همچنین تخلفات ناخوانا بودن پلاک ، تخلفات تغییر محل نصب پلاک ، تخلفات تردد با پلاک اعزام به تعمیرگاه بعد از مهلت زمانی تعیین شده ، تخلفات پوشش پلاک ، تخلفات مخدوشی(دست کاری ارقام) ،ضمن اعمال قانون بر حسب مرود و تخلف رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند گردید.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت : مخدوشی پلاک و یا تغیر در ارقام پلاک جرم محسوب می شود و برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا یکسال حبس برای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود : هر راننده ای که به هر نحوی بحث پوشش پلاک را انجام می دهد ، زمینه ساز هرگونه تخلف و جرمی را متصور است . یعنی کسی که پوشش و مخدوشی پلاک را انجام می دهد هر تخلفی را ممکن است انجام دهد . ممکن است وارد محدوده طرح ترافیک شود یا وارد محدوده کاهش آلودگی هوا گردد و یا از محدودیت های شبانه عبور می نماید و با سرعت غیرمجاز حرکت و یا از چراغ قرمز رد می شود.

سرهنگ موسوی پور گفت : این طرح از امروز در سطح معابر و بزرگراههای شهر تهران تشدید شده و رانندگان به این موضوع توجه داشته باشند که تخلفات آنان از طریق دوربین های نظارتی و کنترل ترافیک نیز رصد می گردد و علاوه بر آن تیم های مستقر در این طرح با این تخلفات برخورد کرده و ضمن اعمال قانون در صورت رویت تخلف دستکاری در ارقام پلاک وسیله نقلیه رانندگان متخلف را به مراجع قضایی معرفی خواهند نمود .

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه