× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

مقاله شهردار منطقه یک با عنوان ” ارائه راهکارهای مناسب در مدیریت شهری شهرداری تهران جهت تحقق شهر هوشمند” در سومین همایش بین المللی تهران هوشمند مورد پذیرش قرار گرفت و به رتبه برتر دست یافت و جایزه این همایش را دریافت کرد. به گزارش ثمره نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک […]

مقاله شهردار منطقه یک با عنوان ” ارائه راهکارهای مناسب در مدیریت شهری شهرداری تهران جهت تحقق شهر هوشمند” در سومین همایش بین المللی تهران هوشمند مورد پذیرش قرار گرفت و به رتبه برتر دست یافت و جایزه این همایش را دریافت کرد.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک تهران، در این تحقیق با استفاده از روش شناسائی مولفه های زیر ساختی شهر هوشمند و ارزیابی و رتبه بندی آنها ، استراتژیها و راهکارهای مناسب در جهت تحقق شهر هوشمند در شهرداری تهران پیشنهاد شده است .

لازم به ذکر است با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، تقویت و هماهنگی سه نوع از عوامل شامل عوامل نهادی و مدیریتی، عوامل انسانی و عوامل فناوری در برنامه ریزی شهری دارای اهمیت است و استراتژی های ایجاد یک شهر هوشمند باید بر اساس عوامل مذکور صورت گیرد.

گفتنی است آنچه در این مولفه و معیارهای آن قابل تامل است تاثیر مستقیم مدیریت و سیاست گذاری در اجرای هوشمندسازی شهر است. در بحث مدیریت و سیاست گذاری مقررات زدایی، تنظیم مقررات کارآمد، بازمهندسی و تحول دیجیتالی همچنین شهروند مداری و کاهش تصدی گری و مدیریت آینده نگرانه منابع و مصارف شهری و ارزیابی نظام مند و مستمر برنامه هوشمندسازی باید در ترسیم چشم انداز توسعه فناوری های هوشمند در نظر گرفته شود.

همچنین در بحث اهمیت زیرساخت های فناوری اطلاعات و عوامل فناوری، مدیریت شهری باید بر روی یکپارچه سازی زیرساخت های ارتباطی در حوزه های مختلف و توسعه مدلهای مشارکتی در توسعه و بهره برداری از آنها با توجه به جنبه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی تمرکز نماید و تنها راه رسیدن به این اهداف، وفاق جمعی نهادهای مدنی، بخش خصوصی و شهرداری ها است و در بحث اهمیت عوامل انسانی در هوشمندسازی شهر، مشارکت دادن شهروندان در کسب و کارهای مدیریت شهری و فرهنگ سازی جهت مشارکت آنان، شفاف سازی برای شهروندان و حمایت از کسب و کارهای نو آور می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. شایان ذکر است شناسایی صحیح فناوری ها، تخصص گرایی در انتخاب پروژه های شهری، پایش و کنترل پروژه ها می تواند موجب تقویت عوامل فناوری اطلاعات گردد که در این راستا همکاری با مراکز علمی و دانشگاهها در انتخاب و اجرای پروژه های فناورانه می تواند بسیار مفید باشد.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه