× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

رییس گروه تدوین شناسنامه خدمات سازمان بیمه سلامت، برضرورت حرکت جامعه به سمت نظام سلامت محورتاکید کرد. به گزارش ثمره نیوز به نقل از آی هینا،محمد مهدی تدین رییس گروه تدوین شناسنامه خدمات سازمان بیمه سلامت، گفت: اجرای طرح اصلاحات بیمه ای و خود مراقبتی دارای نکات بسیاری مهمی است، سازمان بیمه سلامت تا قبل از […]

رییس گروه تدوین شناسنامه خدمات سازمان بیمه سلامت، برضرورت حرکت جامعه به سمت نظام سلامت محورتاکید کرد.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از آی هینا،محمد مهدی تدین رییس گروه تدوین شناسنامه خدمات سازمان بیمه سلامت، گفت: اجرای طرح اصلاحات بیمه ای و خود مراقبتی دارای نکات بسیاری مهمی است، سازمان بیمه سلامت تا قبل از اجرای این طرح برای استفاده از خدمات توسط بیمار هزینه تقبل می کرد، البته این مساله به آن معنا بود که ارایه کنندگان خدمت هرچه خدمات بیشتری ارایه دهند؛ پس پول بیشتری را دریافت می کنند؛ لذا دراین شرایط افزایش منابع پاسخگوی مخارج حوزه سلامت را نمی دهد.

رییس گروه تدوین شناسنامه خدمات سازمان بیمه سلامت افزود: نگاه استراتژیک سازمان بیمه سلامت با اجرای طرح خود مراقبتی تغییرکرده و پس از این مرحله به ازای سلامت مردم به آنها پول پرداخت می شود، این طرح دراکثر کشورهای دنیا اجرا شده و باید به این نگاه ویژه درسازمان بیمه سلامت توجه کرد.

وی تصریح کرد: درسیاست های کلی نظام سلامت به بحث پیشگیری بسیار تاکید شده و طبق توصیه های جهانی باید به سمت نظام سلامت محور حرکت کرد، لذا باید با اصلاح رویه ها از گسترش فقرو کاهش سلامت جلوگیری کرد.

تدین با بیان اینکه پیشگیری درحوزه سلامت باید بیش از گذشته مورد توجه قرارگیرد اظهارکرد: تغییررفتار یک فرآیند تدریجی است، سازمان بیمه سلامت تمام امورات را به تنهایی انجام نداده و تمامی دستگاه های مرتبط باید به وظایف خود عمل کنند؛ اما توجه به برخی نکات درایجاد فرهنگ سازی ها توسط رسانه ها باید دراولویت قرار گیرد.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه