× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

آخرین وضعیت حریم شهر تهران در بازدید احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، علیرضا صادقی مدیرکل حریم شهر تهران، سید امیر فتاحیان مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان و شهرداران مناطق 4 و 13 مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ثمره نیوز به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی با بیان اینکه حریم مناطق ۴ و ۱۳ از حساس ترین حرائم شهر تهران هستند، درخصوص این بازدید، گفت: پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، جلوگیری از تفکیک اراضی توسط افراد سودجو و ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده حریم، نیازمند نظارت مستمر و دائمی است و همراهی سازمان بازرسی کل کشور با شهرداری تهران در جریان نظارت و بازدیدها از این محدوده، حاکی از این است که موضوع صیانت از حریم شهر در کانون توجه مسئولین عالی رتبه دستگاه های نظارتی و قضائی قرار گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه ورود جدی دستگاه های قضائی و نظارتی به موضوع حریم می تواند پایانی بر بی تفاوتی ها و بی توجهی های دستگاه های مرتبط به این مسئله باشد، اظهار داشت: تداوم این روند موجب افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگوئی همه دستگاه های مسئول در موضوع حریم می شود.

وی در پایان، بررسی ترک فعل سازمان ها و نهادهای مربوطه در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال حریم را از مهمترین دستاوردهای این بازدیدها عنوان کرد و گفت: اکنون سازمان بازرسی کل کشور، شورای شهر و شهرداری تهران، مسئله حریم را در کانون توجه، سیاست ها و برنامه های خود قرار داده اند و این رویکرد سازنده و مثبت نتایج خوبی را در صیانت و حفاظت از حریم شهر تهران در پی خواهد داشت.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه