× منوی بالا منوی اصلی منوی فوتر

اسامی برگزیدگان سومین سری مسابقات محاسبات ذهنی چرتکه که به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد اعلام گردید.

به گزارش ثمره نیوز؛ سومین سری مسابقات محاسبات ذهنی چرتکه به همت موسسه تفکر خلاق آموزش خلاق در دانشگاه شهید بهشتی تهرلن و با رقابت نفس گیر یکهزار دانش آموز برگزار شد.

اسامی به ترتیب از مقام اول

مقام اول سطحAرده سنی ۴تا ۷سال؛ رادمهر اسدی

مقام اول سطحAرده سنی ۸تا ۱۴ سال؛ محمدیوسفی

مقام اول سطحBرده سنی ۴تا ۷سال؛ محمد هانی جعفرزاده

مقام اول سطحBرده سنی ۸تا ۱۴ سال؛ سینا احصائی

مقام اول سطحCرده سنی ۸تا ۱۴ سال؛ نیاز رضایی

مقام اول سطح Dرده سنی ۸تا ۱۴سال؛ امیررضا حق شناس

***

مقام دوم سطح Aرده سنی ۴تا۷سال؛ روژان علی پور

مقام دوم سطحAرده سنی ۸تا ۱۴سال؛ طاها مختارشاکر

مقام دوم سطحBرده سنی ۴تا ۷سال؛ تاراحیدری

مقام دوم سطحBرده سنی ۸تا ۱۴سال؛ رهام رشیدی

مقام دوم سطح Cرده سنی ۸تا ۱۴سال؛ آیدان کردی نیا

مقام دوم سطحDرده سنی ۸تا ۱۴سال؛ زینب سلمی

***

مقام سوم سطحAرده سنی ۴تا ۷سال؛ ابوالفضل قدم علی صوفی

مقام سوم سطحAرده سنی ۸تا ۱۴ سال؛ ساینا سپه وند

مقام سوم سطحBرده سنی ۴تا ۷سال؛ محرسا قلی زاده درگوری، نیایش هاشمی

مقام سوم سطحBرده سنی ۸تا ۱۴ سال؛ ریبین احمدی

مقام سوم سطحCرده سنی ۸تا ۱۴سال؛ یگانه فرخی

مقام سوم سطحDرده سنی ۸تا ۱۴ سال محمدعلی محمدپور

 

  • روابط عمومی موسسه تفکر خلاق آموزش خلاق
برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه